Automatyka wkracza prawie w każdą dziedzinę współczesnego życia. Systemy tego typu (oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, automatyczne sterowanie roletami i żaluzjami, oknami, zamkami w drzwiach i bramach, a także systemy nawadniania i regulacji wilgotności) stosowane są coraz częściej zarówno w firmach i instytucjach, jak i w prywatnych domach i mieszkaniach.

Czy możliwe jest zaprojektowanie domu, biura, obiektu, w którym procesy odbywają się same, na zasadzie zaprogramowanych wcześniej funkcji i wynikających z siebie logicznie następstw? Na dzień dzisiejszy jak najbardziej tak ? inteligentny dom / budynek to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin współczesnego budownictwa.

Zasada działania systemów automatyki opiera się na rdzeniu, złożonym z programowalnych kontrolerów wysyłających sygnały sterujące za pomocą łączności przewodowej lub bezprzewodowej. Do takiego systemu kontroli wszystkich funkcji danego obiektu można podłączyć praktycznie każde urządzenie, zgodne z protokołem działania systemu. Urządzenia wykonawcze można zaprogramować w dowolny sposób i zintegrować z innymi, konfigurując ich działanie w dowolny sposób. Trzeba w tym miejscu dodać, że dostępna na rynku ilość urządzeń jest coraz większa.

Systemy tego typu dają ogromne możliwości ? można nawet stwierdzić, że ilość funkcji oraz sposobów ich realizacji może zależeć tylko od wyobraźni klienta oraz kreatywności o profesjonalizmu wykonujących zlecenie programistów.

Automatyka domowa umożliwia także dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu mamy możliwość monitoringu urządzeń oraz możemy przeprowadzić kalkulację kosztów (np. zużycia wody, prądu, gazu) i zaplanować oszczędność energii, chroniąc środowisko naturalne. Natomiast w przypadku jakiejkolwiek awarii możliwe jest natychmiastowe powiadomienie użytkownika, nawet jeśli znajduje się on w zupełnie innym miejscu.

 

Automatykę domową / budynkową można zintegrować z:

1. Oświetleniem

Najczęściej wykorzystywane są funkcje włączania / wyłączania świateł przy wykorzystaniu czujek ruchu, a także programowanego w określonych warunkach i o określonych porach. Stosuje się też konfigurację z systemami nagłośnienia i kina domowego.

2. Termoregulacją (HVAC)

Działanie prostych termostatów można rozszerzyć np. o funkcję czasową oraz zdalne włączanie / wyłączanie i regulację, konfigurując je z systemami wymienionymi w p. 1 i nie tylko.

3. Systemami bezpieczeństwa

Kontrola dostępu realizowana jest w postaci zamków zintegrowanych z czytnikami kart, elektronicznych kluczy i beaconów, a także alarmem, oświetleniem i innymi systemami. W przypadku próby sforsowania systemu przez osoby niepowołane następuje powiadomienie użytkownika ? właściciela systemu.

4. Urządzeniami audio-video

System sterowania umożliwiają wygodne zintegrowanie funkcji użytkowych obiektu (oświetlenie, temperatura, monitoring i bezpieczeństwo) np. z domową rozrywką ? dobrym przykładem będą tu systemy multiroom audio-video oraz kina domowego, z multimediami zmagazynowanymi na przestrzeniach dyskowych, dostępnymi za naciśnięciem jednego przycisku.