CCTV to skrót od angielskiego terminu Closed Circuit TV. Określa on systemy nadzoru i monitoringu wizyjnego obiektów, z zapisem materiałów na szyfrowanych nośnikach, umieszczonych najczęściej w innej lokalizacji. Systemy te są zrealizowane za pomocą kamer (a czasami mikrofonów) działających w protokole IP, pracujących w sieciach komputerowych oraz rejestratorach sieciowych NVR (Network Video Recorder). Podgląd z kamer (i nasłuch z mikrofonów) udostępnia się tylko i wyłącznie osobom upoważnionym do monitoringu i kontroli, np. służbom porządkowym, pracownikom ochrony, właścicielom firm oraz posiadaczom dóbr osobistych.

Zamknięty monitoring telewizyjny pozwala na skuteczną ochronę dowolnego obiektu: domu prywatnego, firmy, obiektu publicznego, handlowego, a nawet całego osiedla lub dzielnicy.

CCTV można zintegrować z systemami alarmowymi. Przyjmują one postać przewodową lub bezprzewodową i są zgrupowane w klasy: C (profesjonalna) i S (specjalna), dobraną wg skali przedsięwzięcia, zaplanowanej funkcjonalności, wymagań inwestora oraz obowiązujących norm.

Systemy alarmowe składają się z:

1. Centrali ? czyli głównego interfejsu grupującego wszystkie złącza, pamięci oraz konieczne oprogramowanie.

2. Sterowników (ekrany LCD lub LED) ? służą one do obsługi, dokonywania ustawień i odczytu komunikatów.

3. Czujników (ruchu / zniszczenia, wibracyjnych, zalania, gazu / dymu, a także kontaktronów)

Proponujemy kompleksowe podejście do zagadnienia monitoringu i bezpieczeństwa. Jesteśmy w stanie zaprojektować, zainstalować, zaprogramować i wdrożyć praktycznie każdy system tego typu, wraz z przeprowadzeniem szkolenia użytkowników. Oferujemy także doradztwo, konsultacje i nadzór nad projektami zewnętrznymi oraz integrację z innego rodzaju systemami automatyki i sterowania.

Obsługa klienta nie kończy się na wspomnianych zagadnieniach. Jesteśmy w stanie zapewnić zarówno profesjonalny serwis naprawczy, jak i konserwację oraz modernizację systemów.


Nasze realizacje: