Pomiary akustyczne

Bardzo rzadko zdarza się, że pomieszczenie, które chcemy nagłośnić dźwiękowo, charakteryzuje się optymalnymi parametrami akustycznymi, takimi jak: korzystny rozkład rezonansów własnych, względna liniowość charakterystyki częstotliwościowej i znikomy czas pogłosu, które w rezultacie pozwalają na dobrą zrozumiałość mowy i komfortowe przetwarzanie dźwięku dobiegającego z systemu audio. Dlatego właśnie przed zaplanowaniem nagłośnienia w danym pomieszczeniu najlepiej jest dokonać stosownych obliczeń i pomiarów, w celu zaplanowania miejsca ustawienia sprzętu oraz pozycji słuchaczy.

Jeśli chodzi o parametry akustyczne pomieszczenia, najczęściej dokonuje się następujących pomiarów:

Czas pogłosu ? mierzony jest przede wszystkim w przypadku pomieszczeń o dużej kubaturze; określa on czas, po jakim nastąpi wyciszenie pełnopasmowego szumu o dużej głośności o określoną ilość decybeli (dB) po całkowitym jego wyłączeniu. Określa skalę zastosowania i ilość ustrojów akustycznych, służących do pochłaniania i rozpraszania dźwięku.

Charakterystyka częstotliwościowa ? określa dokładny rozkład rezonansów własnych w zakresie basu (metoda przestrajanej sinusoidy) oraz częstotliwości pogłosowych dla zakresu średnich i wysokich tonów (metody impulsowe FFT).

Charakterystyka impulsowa ? pozwala na dopasowanie optymalnego miejsca odsłuchu, biorąc pod uwagę zniekształcenia fazowe (czasowe) krzywej wzorcowej.

Przeprowadzenie pomiarów akustycznych jest sprawdzeniem obliczeń teoretycznych i pomaga w najoptymalniejszym zaplanowaniu adaptacji akustycznej pomieszczenia, jednakże w przypadkach uproszczonych nie ono czynnikiem koniecznym do wykonania udanej adaptacji akustycznej.

Pomiary akustyczne dają dokładne wytyczne co do przeprowadzenia najkorzystniejszych procedur adaptacyjnych pomieszczenia, jednak końcowy rezultat zależy od warunków rzeczywistych, związanych z projektem architektonicznym oraz zakładanym wystrojem wnętrza.