Sieci są podstawowym i najpowszechniejszym sposobem połączenia komputerów pomiędzy sobą. Obowiązujące standardy ustanawiają nazewnictwo: LAN (jeśli odległość między poszczególnymi komputerami nie przekracza kilku kilometrów), MAN (do 30 km) oraz WAN (powyżej 30 km). Trzeba w tym miejscu zauważyć, na dzisiejsze standardy technologiczne możliwe jest zbudowanie sieci LAN na odległości np. 100 km, przy wykorzystaniu rodzaju protokołu Ethernet, zarezerwowanego dla sieci LAN.

Oprócz standardowej transmisji danych IT sieci LAN coraz częściej wykorzystywane są do przesyłu treści multimedialnych (telefonia IP, systemy videokonferencji, CCTV) oraz zintegrowania różnego rodzaju usług i mediów w jednym urządzeniu ? czyli konwergencji sieci LAN. Wymaga ona bardzo poważnego podejścia do jakości infrastruktury LAN. Np. przy zastosowaniu sieci w telefonii IP stosuje się parametr dostępności sieci na poziomie co najmniej 99.99 % w skali roku.

Szczególną kategorią sieci LAN są systemy przemysłowe w postaci sterowników PLC i czujników pomiarowych. W systemach tego typu priorytetem jest niezawodność, odporność na zakłócenia oraz brak opóźnień wynikających z błędów technologii i oprogramowania.

Do połączeń przewodowych używa się najczęściej tzw. skrętki miedzianej nieekranowanej (UTP) lub ekranowanej (STP), rzadziej światłowodu, mikrofal, lub lasera. W ostatnich latach obserwujemy gigantyczną popularność i lawinowy rozwój sieci bezprzewodowych (WLAN), dostępnych za pomocą fal radiowych i określanych popularnie jako Wi-Fi. Przy zastosowaniu skrętki, sieć LAN przejmuje rolę dystrybucji energii elektrycznej (technologia PoE, czyli Power over Ethernet ), zasilającej aktywne elementy sieci, takie jak: punkty dostępu WLAN, telefony IP, kamery CCTV, a także czujniki systemów automatyki budynkowej.

Najistotniejszym zagadnieniem jest architektura sieci oraz wykorzystywane protokoły. Model Iaas (Infrastructure As A Sernice) umożliwia zbudowanie wielu architektur logicznych na bazie jednej topologii fizycznej. Konfiguracja ilości sprzętu ma w prostych modelach duży wpływ na architekturę i skalowalność konfiguracji, natomiast zbudowana początkowo architektura fizyczna zazwyczaj pozostaje niezmienna.

Sieci LAN projektuje się pod kątem: rodzaju przepustowości, zakładanej ilości i lokalizacji użytkowników oraz ich profilu korzystania, niezawodności dostępu na poszczególnych ścieżkach, odporności na zakłócenia, a także wydajności energetycznej. Elementy korzystające z sieci można podzielić na:

– interfejsy Ethernet w notebookach, komputerach PC, serwerach, kamerach i telefonach, a także punkty dostępowe

– karty sieciowe w serwerach i macierzach dyskowych

– przełączniki LAN (dostępowe, dystrybucyjne, szkieletowe)

– konwertery światłowodowe, umożliwiające przetworzenie sygnałów elektrycznych na optyczne

Sieci LAN odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu systemami IT. Ich prawidłowa architektura i niezawodności umożliwiają skorzystanie z telefonii IP, CCTV, RFID, rozwiązań telemetrycznych, czy systemów precyzyjnej lokalizacji urządzenia w danej lokalizacji, albo funkcji Wake On LAN, umożliwiającej zdalny dostęp do komputerów i notebooków, nawet jeśli są wyłączone

Ostatnim, lecz jednym z najważniejszych zagadnień przy projektowaniu sieci LAN są bezpieczeństwo oraz poufność transmisji informacji. Prawidłowo zaprojektowana architektura konfiguracyjna (separacja VLAN, adresacje IP, sieci VPN, integracja z NAC) i fizyczna sieci eliminuje, lub przynajmniej drastycznie minimalizuje możliwość włamania oraz kradzieży danych przez osoby z zewnątrz. Popularne sieci LAN korzystające ze skrętek UTP wykazują się ujawnianiem emisji elektromagnetycznej EMC, natomiast sieci światłowodowe charakteryzują się bardzo wysoką poufnością oraz możliwością zastosowania enkrypcji kwantowej.


Nasze realizacje: