Usługi > Multiroom

Multiroom to systemy dystrybucji dźwięku i obrazu do wielu pomieszczeń, czyli niezależnych stref.

Systemy multiroom audio

Multiroom to systemy dystrybucji dźwięku i obrazu do wielu pomieszczeń, czyli niezależnych stref. Z zawartości tej może w jednym czasie korzystać pewna określona liczba użytkowników. Wiele w praktyce oznacza co najmniej dwie strefy, a ich największa możliwa ilość w przypadku niektórych systemów jest teoretycznie nieograniczona. W praktyce ilość stref może wzrosnąć do kilkunastu lub kilkudziesięciu.  Klasyczne systemy multiroom oferują możliwość rozbudowy do 36 lub 48 stref.

Jeśli chodzi o dźwięk, zazwyczaj przyjmuje on postać niewidocznego. Oznacza to, że głośniki są zabudowane w ścianach lub suficie, a w danej strefie nie występują dodatkowe urządzenia do ich wysterowania sygnał jest prowadzony z innego pomieszczenia. Jedynym narzędziem multiroomowym w danej strefie oprócz wspomnianych głośników może być klawiatura na ścianie, pilot systemowy, lub po prostu smartfon lub tablet do wyboru funkcji. Natomiast sprzęt służący do obsługi całego systemu multiroom (źródła, wzmacniacze, dekodery, itp.) znajduje się w osobnym, specjalnie do tego celu przygotowanym miejscu, z którego sygnały rozchodzą się po całym obiekcie, po zainstalowanym wcześniej okablowaniu. W klasycznych, przewodowych systemach multiroom kluczowe jest więc dokładne wcześniejsze zaplanowanie funkcjonalności systemu, co pozwala na prawidłowe przeprowadzenie procedur instalacyjnych.

Systemy multiroom dają także możliwość integracja dźwięku z obrazem oraz instalacją TV SAT. Użytkownik może w danej strefie korzystać z systemu składającego się np. z telewizora, tunera satelitarnego, wzmacniacza i głośników sufitowych, czego efektem jest obraz w odbiorniku TV oraz dźwięk dobiegający z głośników. Reszta sprzętu umieszczona jest w osobnym, wspomnianym powyżej miejscu.

Systemy multiroom występują także w postaci urządzeń bezprzewodowych. Opcję taką wykorzystuje się zazwyczaj w przypadku, gdy niemożliwe jest dokonanie kompletnego okablowania. Systemy tego typu mają jednak nieco ograniczoną funkcjonalność: w danej strefie możliwe jest używanie tylko źródeł ogólnodostępnych (pod warunkiem, że nie korzysta z ich w tym czasie inny użytkownik) lub własnych, należy też zwrócić uwagę na zasięg, czyli odległość poszczególnych stref od siebie. Zaletą jest tutaj możliwość rozbudowy systemu do dowolnej liczby stref.

Źródłem dźwięku w systemach multiroom mogą być: tunery radiowe i internetowe, biblioteki plików na twardych dyskach lub pamięciach przenośnych, a także choć bardzo rzadko odtwarzacze płyt cyfrowych. Obraz może być dostarczany z: odtwarzaczy płyt, tunerów TV SAT, TV kablowej, Internetu lub komputera.

Obsługi funkcji systemów multiroom dokonuje się za pomocą firmowych klawiatur i ekranów dotykowych lub pilotów. Do tego celu można także wykorzystać własny tablet lub smartfon, działające w systemach iOS lub Android. Do tego celu konieczne jest pobranie aplikacji na dane urządzenie aplikacje te zazwyczaj są darmowe.

Możliwa jest także integracja systemów multiroom z pilotami uniwersalnymi i osobnymi systemami sterowania, pozwalająca na proste i skuteczne korzystanie ze złożonych funkcji za pomocą kombinacji komend z jednego sterownika, zaprogramowanego do obsługi tzw. funkcji makro. Proponowane przez nas systemy multiroom mają także możliwość integracji z automatyką domową KNX, dzięki czemu funkcje multiroomu można obsługiwać za pomocą KNX-owych sterowników i klawiatur.

Pozostałe usługi w ofercie: systemy nagłośnienia, systemy wideokonferencyjne, adaptacja akustyczna, kino domowe hi-end.