Usługi >

Sieci LAN i WAN

Sieci są najczęstszym sposobem połączenia komputerów i urządzeń sieciowych. Obowiązujące dziś standardy to: LAN (odległość pomiędzy urządzeniami nie przekracza kilku kilometrów), MAN (do 30 km) oraz WAN (powyżej 30 km).

Dzisiejsze standardy umożliwiają zbudowanie sieci na odległości np. 100 km przy wykorzystaniu rodzaju protokołu Ethernet, zarezerwowanego dla sieci LAN.

Oprócz transmisji danych IT, sieci LAN wykorzystywane są głównie do przesyłu multimediów (telefonia IP, systemy videokonferencji, CCTV, streaming dźwięku i obrazu) oraz zintegrowania różnego rodzaju usług i mediów w jednym urządzeniu – czyli konwergencji sieci LAN. Szczególną kategorią sieci LAN są systemy przemysłowe w postaci sterowników PLC i czujników pomiarowych. W systemach tego typu priorytetem jest niezawodność, odporność na zakłócenia oraz brak opóźnień wynikających z błędów technicznych i oprogramowania.

Do połączeń przewodowych używa się najczęściej tzw. skrętki miedzianej nieekranowanej (UTP) lub ekranowanej (STP), rzadziej światłowodu, mikrofal, lub lasera. W ostatnich latach mamy do czynienia z lawinowym rozwojem dostępnych za pośrednictwem fal radiowych sieci bezprzewodowych WLAN, określanych popularnie mianem Wi-Fi.

Zastosowanie skrętki umożliwia sieci LAN przejęcie roli dystrybutora energii elektrycznej (PoE, czyli Power over Ethernet ), zasilającego aktywne urządzenia, takie jak: punkty dostępu WLAN, telefony IP, kamery CCTV, czy czujniki systemów automatyki budynkowej.

Najistotniejszym zagadnieniem jest architektura sieci oraz wykorzystywane protokoły. Model IaaS (Infrastructure As A Service) umożliwia zbudowanie wielu architektur logicznych na bazie jednej fizycznej topologii. Konfiguracja ilościowa sprzętu ma w prostych modelach duży wpływ na architekturę i skalowalność konfiguracji, natomiast zbudowana na początku architektura fizyczna zazwyczaj pozostaje niezmienna.

Sieci LAN projektuje się pod kątem: rodzaju przepustowości, ilości i lokalizacji użytkowników wraz z ich profilami korzystania, niezawodności dostępu na poszczególnych ścieżkach, odporności na zakłócenia, a także wydajności energetycznej. Elementy korzystające z sieci można podzielić na:

  • interfejsy Ethernet w notebookach, komputerach PC, serwerach, kamerach i telefonach, a także punkty dostępowe
  • karty sieciowe w serwerach i macierzach dyskowych
  • przełączniki LAN (dostępowe, dystrybucyjne, szkieletowe)
  • konwertery światłowodowe, umożliwiające przetworzenie sygnałów elektrycznych na optyczne

Sieci LAN odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu systemami IT. Ich prawidłowa architektura i niezawodność umożliwiają skorzystanie z telefonii IP, CCTV, RFID, rozwiązań telemetrycznych, czy systemów precyzyjnej lokalizacji urządzenia w danej lokalizacji, albo funkcji Wake On LAN, umożliwiającej zdalny dostęp do komputerów i notebooków, nawet jeśli są wyłączone

Ostatnim i jednym z najważniejszych zagadnień przy projektowaniu sieci LAN są: bezpieczeństwo oraz poufność transmisji informacji. Prawidłowo zaprojektowana architektura konfiguracyjna (separacja VLAN, adresacje IP, sieci VPN, integracja z NAC) i fizyczna sieci eliminuje – lub drastycznie minimalizuje – możliwość włamania oraz kradzieży danych przez osoby z zewnątrz. Popularne sieci LAN korzystające ze skrętek UTP wykazują się ujawnianiem emisji elektromagnetycznej EMC, natomiast sieci światłowodowe charakteryzują się bardzo wysoką poufnością  oraz możliwością zastosowania enkrypcji kwantowej.

Sprawdź nasze pozostałe usługi:

Galeria