" "
Usługi >

Pomiary akustyczne

Pomieszczenia, w których montowane są systemy audio, bardzo rzadko charakteryzują się odpowiednimi parametrami akustycznymi, gwarantującymi doskonałą zrozumiałość mowy oraz prawidłowe odtwarzanie muzyki i soundtracków filmowych.

Akustyka jest jedną z najbardziej zaniedbanych dziedzin branży audio, dlatego przed zaplanowaniem jakiegokolwiek nagłośnienia w danym pomieszczeniu należy dokonać wizji lokalnej, a następnie przeprowadzić stosowne obliczenia i pomiary. Taktyka ta pozwala zaplanować optymalnie miejsce ustawienia sprzętu oraz pozycję słuchaczy.

Pomieszczenie prawidłowe pod względem akustyki musi charakteryzować się równo rozłożonymi rezonansami własnymi, liniową charakterystyką częstotliwości i jak najmniejszym pogłosem. Przekłada się to na konieczność pomiaru następujących parametrów:

Czas pogłosu – mierzony przede wszystkim w pomieszczeniach o większej kubaturze, określa czas po jakim nastąpi spadek szumu o dużej głośności o określoną ilość decybeli po wyłączeniu tego sygnału. Czyli inaczej, z jakim opóźnieniem pomieszczenie zareaguje na wyłączenie dźwięku.

Charakterystyka częstotliwościowa – przedstawia dokładny rozkład rezonansów własnych pomieszczani w zakresie basu oraz częstotliwości pogłosowych dla zakresu średnich i wysokich tonów.

Charakterystyka impulsowa – pozwala na dopasowanie optymalnego miejsca odsłuchu, biorąc pod uwagę zniekształcenia fazowe (czasowe) krzywej wzorcowej.

Przeprowadzenie pomiarów akustycznych pozwala na sprawdzenie założeń teoretycznych i umożliwia prawidłowe zaplanowanie adaptacji akustycznej. Pomiary takie dają dokładne wytyczne co do przeprowadzenia najkorzystniejszych procedur adaptacyjnych pomieszczenia, jednak końcowy rezultat zależy od warunków rzeczywistych, związanych z projektem architektonicznym oraz zakładanym wystrojem wnętrza.

Sprawdź nasze pozostałe usługi: